Huldiging 30-35ers van het jaar 2009 

14 novenber 2009
Met dank voor maken website 30-35 en koning van de Alpen!